MENU  
Dotované stavby > Nová Zelená Úsporám – 3.Výzva > B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Podoblast podpory Popis Výše podpory [Kč/dům]
Podoblast B.1 Dům s velmi nízkou energetickou náročností 300 000
Podoblast B.2 Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie 450 000

Dotace na výstavbu rodinných domů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýhodněna o 10 % (navýšení se nevztahuje na podoblast podpory B.3 a B.4).

Podoblast B.3 – Podpora na zpracování odborného posudku, zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy a na odborný technický dozor nad prováděním stavby

Maximální celková výše podpory je 35 000 Kč.

Podoblast B.4 - Zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným environmentálním prohlášením typu III

  • o podporu lze žádat pouze současně s podáním žádosti v podoblasti podpory B.1 nebo B.2
  • jsou-li pro realizaci opatření použity výrobky a materiály s vydaným environmentálním prohlášením typu III, je výstavba zvýhodněna částkou 10 000 Kč
  • pro přiznání zvýhodnění musí být použito alespoň 5 různých výrobků nebo materiálů se zpracovaným environmentálním prohlášením typu III, přičemž souhrnné způsobilé výdaje spojené s pořízením těchto výrobků a materiálů musí být alespoň 150 000 Kč
  • všechna environmentální prohlášení typu III musí být zpracována v souladu s ČSN EN ISO 14 025, případně EN 15 804 a musí být ověřena nezávislou akreditovanou osobou.

Toto jsou nejzákladnější Parametry tohoto dotačního titulu. Podrobné informace, konzultace poskytne dotační poradce – viz Kontakty.

® 2020 Q-CONSTRUCT Q-OILS Developed by HERO Computers s.r.o.