MENU  
Dotované stavby > Nová Zelená Úsporám – 3.Výzva > B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Měrná potřeba tepla na vytápění

Měrná potřeba tepla na vytápění je veličina, která charakterizuje tepelně-izolační vlastnosti budovy bez ohledu na účinnost topného systému a zdroje tepla. Vyjadřuje množství tepla, které je vztaženo na jednotku plochy - kWh/(m2.rok), popř. na jednotku objemu vytápěného prostoru - kWh/(m3.rok). Jde o energetický výstup z objektu, který je dán ztrátami obálky. Potřeba tepla tedy vychází z tepelných ztrát, nedá se ovlivnit tepelnými zisky ani vhodným systémem vytápění (na rozdíl od spotřeby tepla).

® 2020 Q-CONSTRUCT Q-OILS Developed by HERO Computers s.r.o.