MENU  
Dotované stavby > Podpora výstavby podporovaných bytů

Podpora výstavby podporovaných bytů

Cílem programu je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace.
Vzhledem k neustále narůstající potřebě bytů níže popsaného typu má tento dotační titul trvalou podporu napříč politickým spektrem.

Pro zájemce o výstavbu podporovaných bytů

  • vypracujeme studii bytového domu
  • po odsouhlasení zpracujeme projektovou dokumentaci pro stavební řízení
  • vyřídíme stavební povolení
  • zajistíme podání žádosti o dotaci
  • zrealizujeme stavbu v dohodnutém rozsahu
® 2021 Q-CONSTRUCT Q-OILS Developed by HERO Computers s.r.o.