MENU  
Dotované stavby > Nová Zelená Úsporám – 3.Výzva > A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

  • dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
  • podporována jsou dílčí i komplexní opatření

V této oblasti podpory je dotace poskytována dle rozsahu skutečně realizovaných opatření – tzn. dle ploch zateplovaných konstrukcí na obálce budovy, a to v závislosti na dosažené podoblasti podpory A.0 až A.3. První podoblast slouží jako vstupní s „měkčími“ požadavky, což umožní realizaci např. jen výměny výplní stavebních otvorů společně se zateplením stropu pod nevytápěnou půdou.

Maximální výše podpory na jednotlivé typy konstrukcí dle podoblastí:

Podoblast podpory
Typ konstrukce A.0 a A.1 (Kč/m2) A.2 (Kč/m2) A.3 (Kč/m2)
Obvodová stěna 500 600 800
Střecha 500 600 800
Výplně otvorů 2 100 2 750 3 800
Podlaha na terénu 700 900 1 200
Ostatní konstrukce, stropy 330 400 550

Maximální výše podpory se stanoví jako součet dílčích podpor na jednotlivé konstrukce, na kterých je prováděno opatření.
Realizace opatření musí být prováděna dodavatelsky, dodavatelem s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí pro provádění prací daného typu.

Toto jsou nejzákladnější Parametry tohoto dotačního titulu.
Podrobné informace, konzultace poskytne dotační poradce – viz Kontakty.

® 2020 Q-CONSTRUCT Q-OILS Developed by HERO Computers s.r.o.