MENU  
Dotované stavby > Podpora výstavby podporovaných bytů > Komunitní dům seniorů (KoDuS)

Komunitní dům seniorů (KoDuS)

Cílem výstavby je zajištění sociálního nájemního bydlení tak, aby došlo k uchování a prodloužení soběstačnosti a nezávislosti, a současně aby byl umožněn komunitní způsob života na principu sousedské výpomoci pro osoby ve věku 60 let a více (60+), které prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v období 12-ti kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 1 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1 členné domácnosti nebo 1,2 násobek v případě 2 členné domácnosti

Financovaná aktivita:

výstavba celého objektu včetně sdílených prostor

Příjemce dotace:

 • právnická osoba včetně obcí

Výše dotace:

 • 600 000 Kč na jeden byt.

Podle pravidla „SGEI – de minimis“, nesmí součet „de minimis“ a „SGEI de minimis“ v kterémkoliv tříletém období přesáhnout částku v Kč odpovídající 500 000 EUR

Specifika:

 • bytová jednotka max. 45 m2 podlahové plochy, sdílené prostory se nezapočítávají
 • sdílené prostory musí činit min. 40 m2
 • nájemné nesmí po dobu 20-ti let překročit výši limitu 57,20 Kč/m2 (limit upravuje MMR), k nájemnému za plochu bytu se připočítává část nájemného za sdílené prostory, rozpočítaného stejným dílem na jednotlivé byty, max. však 10 m2 na jeden byt
 • komunitní dům musí mít min. 10 a max. 25 bytů
 • povinně k dispozici společenská místnost, společná kuchyňka s možností sdíleného stravování a ošetřovna
 • mohou být k dispozici i další prostory podporující komunitní život (např. hobby místnost, TV místnost, letní terasa krytá pergolou...)
 • společné prostory podporující komunitní život nesmí být po dobu 20 let komerčně využívány
 • v Komunitním domě seniorů nelze poskytovat pobytové sociální služby
 • v obci je dostupná alespoň jedna z terénních sociálních služeb

Výzva k podávání žádostí pro získání dotace na rok následující bývá obvykle vyhlášena v polovině května roku běžného. Příjem žádostí probíhá obvykle - OD 1. června - DO 30. června roku běžného na rok příští. Součástí žádosti musí být - m.j. - i právoplatné stavební povolení!

® 2020 Q-CONSTRUCT Q-OILS Developed by HERO Computers s.r.o.