MENU  
Dotované stavby > Nová Zelená Úsporám – 3.Výzva > B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Průvzdušnost obálky budovy

Je termínem souvisejícím se šířením vzduchu a zejména vodních par konstrukcí a budovou (obálkou budovy), souvisí s termínem „vzduchotěsnost" a obecně se jedná o vlastnost propouštět vzduch, a to nejméně za podmínky existence cesty k proudění vzduchu či ještě lépe vedení tepla konvekcí a dále za podmínky existence tlakového rozdílu na rozhraní konstrukční vrstvy obálky budovy. Měří se BLOWER DOOR TESTEM.

® 2021 Q-CONSTRUCT Q-OILS Developed by HERO Computers s.r.o.