MENU  
Dotované stavby > Nová Zelená Úsporám – 3.Výzva > B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Měrná neobnovitelná primární energie

Měrná neobnovitelná primární energie vyjadřuje podíl využití obnovitelných zdrojů energie na provoz budovy. Mezi obnovitelné zdroje energie patří např. sluneční záření nebo zemské teplo. Nejvyšší hodnota neobnovitelné primární energie pro pasivní dům může být dle Passivhaus Institutu Darmstadt <120 kWh/m2 za rok. V ČR je to dle dotačního programu Nová Zelená Úsporám, podoblast -B1 < 60 kWh/m2/rok, podoblast -B2 <90 kWh/m2/rok. Z hlediska využití obnovitelných zdrojů energie je na tom nejhůře elektrická energie dodaná z jaderné či tepelné elektrárny. Pro příznivější ekologickou bilanci domu by proto měli být na vytápění a přípravu teplé vody využívány spíše obnovitelné zdroje jako biomasa (kusové dřevo, peletky, štěpka), sluneční energie (solární termické kolektory, fotovotaické panely) nebo obecně teplo okolního prostředí (tepelné čerpadlo země-voda a vzduch-voda). Dům s pasivními prvky, který v plné míře využívá na přípravu teplé vody a vytápění neobnovitelně vyrobenou elektrickou energii a přitom nemá žádnou další výrobu obnovitelné energie (např. fotovoltaické panely), by správně neměl být označován jako dům pasivní.

® 2021 Q-CONSTRUCT Q-OILS Developed by HERO Computers s.r.o.