MENU  
Dotované stavby > Nová Zelená Úsporám – 3.Výzva

Nová Zelená Úsporám – 3.Výzva

V podprogramu Rodinné Domy zahrnuje následující oblasti podpory:

Zahájení příjmu žádostí: 22. 10. 2015
Ukončení příjmu žádostí: 31. 12. 2021

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastnící nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.

Základní pravidla:

  1. Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
  2. Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena po řádném dokončení realizace podporovaných opatření, tzn. až po vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů.
  3. Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je stanovena na 5 mil. Kč.
  4. Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem zaevidování žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2014.
  5. Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.
® 2020 Q-CONSTRUCT Q-OILS Developed by HERO Computers s.r.o.